Zpět
Obec Květnice

Logo pro obec Květnice.

Obsah spolupráce

V rámci soutěže jsem navrhoval nové logo pro obec Květnice ze Středočeského kraje. Jejím cílem bylo navrhnout logo, piktogramy a některé tiskoviny. Logo se skládá ze 3 symbolů okolí obce. Jedná se o zříceninu hradu, který zde býval ve středověku. Dále pak vody, jednak podle řeky, ale i podle místního rybníku. A v neposlední řadě symbol květiny, což byl hlavní požadavek soutěže.

Máte zájem o mé služby? SPOLUPRACUJME